fbpx

Showing all 7 results

Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 89.02 m² 4.85 tỷ
Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 89.02 m² 4.85 tỷ
Đang mở bán - Giá: 35 - 38 tr/m²
CT01, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 09/2017
Đang mở bán - Giá: 65 - 75 tr/m²
Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.
Khởi công: 05/2018
Đang mở bán - Giá: 50 - 55 tr/m²
Khởi công: 12/2017
Đang mở bán - Giá: 68 - 83 tr/m²
Võ Trường Toản, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 12/2017
Đang mở bán - Giá: 65 - 70 tr/m²
Tạ Hiện, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 05/2017

0778788369